Användarvillkor

HyraLya.se är en annonsplats för andrahandsuthyrning av lägenheter, rum, villor/radhus. Som betalande medlem har du tillgång till kontaktuppgifter
till annonsören av bostaden. Dessa uppgifter består av en e-mail adress och om så annonsören har önskat även telefonnummer till annonsören.


Att använda tjänsten kostar 249:- för 1 månads medlemsskap. INGEN automatisk förlängning av medlemstiden kommer att göras. Du själv måste
aktivt förlänga din medlemstid om du så önskar.

Observera att du är skyldig att hemlighålla uppgifter om lösenord och användarnamn. Dessa får inte spridas till andra personer, utan tillhör endast den
betalande medlemmen.

Du som medlem skall uppträda på ett "Gentlemannamässigt" sätt gentemot annonsörer. Detta kan tex vara att inte ringa för sent på kvällen. Det är helt
förbjudet att skicka reklam till annonsörer. Detta kommer att polisanmälas.

Enligt Distans- och hemförsäljningslagen (2005:59) har du rätt att ångra medlemsskapet inom 14 dagar. Den så kallade ångerfristen.
Ångerfristen börjar löpa omeldebart efter du betalat för tjänsten och mottagit information om ångerrätten samt avtalsvilkor.


Du kommer att få information om ångerrätten i varaktig form genom ett e-mail vid genomförd betalning.
Om du ångrar dig så ska du kontakta oss via mail på adressen kundkontakt@hyralya.se. Alternativt kontakta oss via brev på HyraLya.se Storsjövägen 80 12059 Årsta.
Du har inte ångerrätt om tjänsten har påbörjats med ditt samtycke. Du ger ditt samtycke när du loggar in för första gången och börjar använda tjänsten.

Medlemmen godkänner att HyraLya.se EJ kan ställas ansvariga för eventuella tvister som kan uppstå mellan dig och annonsören/uthyraren av bostaden.

HyraLya.se har rätt att låsa ett konto om medlemmen missbrukar kontot.

HyraLya.se kan inte hållas ansvariga för felaktiga uppgifter i annonsen eller uppgifter som lämnats muntligen eller skriftligen av uthyraren/annonsören. HyraLya.se
rensar regelbundet ut gamla annonser ur databasen men kan trots detta INTE garantera att alla bostäder är lediga och tillgängliga. Uthyraren/annonsören ansvarar
fullt ut att annonsen är aktuell och bostaden tillgänglig. HyraLya.se kan inte garantera att du kommer att få ett hyreskontrakt genom tjänsten.

Sidans tillgänglighet är mycket god men HyraLya.se kan inte hållas ansvarig för när tredjepartsleverantör gör sajten oanvändbar.
Ej heller när strömavbrott eller katastrofer som gör sidan oåtkomlig.